skip to Main Content

Ondersteunen beleidsontwikkeling door tekst en beeld

Gemeente Amsterdam

Voor de rve Werk van de gemeente Amsterdam zijn teksten over de toekomst van het Sociaal Werk in de stad geredigeerd. Met behulp van graphics is het nadenken over de inrichting van het Sociaal Werk ondersteund. Op die wijze is meegewerkt aan een toekomstnota en een uitvoeringsbesluit Sociaal Werk. Voor vorm en graphics is samengewerkt met Lone Aarup Poulsen.

Back To Top