skip to Main Content

Movement | Overheidscommunicatiestrategie

Als er voor een organisatie geldt dat communiceren uiterst nauw luistert dan is het wel bij de overheid. Om dit in goede banen te leiden, is een gedegen overheidscommunicatiestrategie een absolute must. Er lijkt steeds meer een kloof te ontstaan tussen overheid en burger. Met een goede communicatiestrategie voorkom je dit en toon je wel de betrokkenheid die de burger nu mist.

Zeker binnen de overheid is een overheidscommunicatiestrategie opstellen essentieel. In de strategie leg je vast welke onderwerpen je gaat belichten en bepaal je de contenttypen die u daarvoor in gaat zetten. Kies die typen die aansluiten bij de achterban en het engagement van de burger en de ondernemer. Leg ook vast dat u kiest voor afwisselende context en legt u de kanalen vast die u gaat gebruiken om met de burgers te communiceren. U legt eveneens vast op welke wijze u steeds zichtbaar blijft, want dit is essentieel voor elke overheidsinstelling.

Overheidscommunicatiestrategie laten opstellen

Alles wat in de overheidscommunicatiestrategie is vastgelegd, vertaalt u vervolgens in een kalender. U maakt een planning, u spreek af welke onderwerpen er tijdens het jaar belicht gaan worden en plant die vervolgens in. Voordeel van een planning is dat er ruimte ontstaat voor voorbereiding, en een gedegen voorbereiding zorgt ervoor dat de kwaliteit stijgt. Het is als overheid ook al erg belangrijk te reageren op nieuws dat betrekking heeft op uw organisatie. Spreek af hoe er binnen welke context gereageerd wordt en welk medium u daarvoor gaat gebruiken. Het is altijd verstandig het contact persoonlijk te houden. Beantwoord dus vragen en speel in op die vraag als blijkt dat meer mensen met deze vraag zitten. Wilt u een dichtgetimmerd plan? U kunt een overheidscommunicatiestrategie laten opstellen door professionals. Desgewenst kunnen ze zelfs de uitvoering voor hun rekening nemen.

Schrijf jij begrijpelijke bewonersbrieven?

Wekelijks vallen er alleen al in Amsterdam duizenden bewonersbrieven op de mat. Vaak zijn ze…

Lees meer
Profileren met online magazines

Voelt dat jaarverslag of die rapportage als een verplicht nummer? Een extra klus terwijl het…

Lees meer
Waarom een online nota?

Als beleidsmaker wil je dat de mensen waarvoor je beleid maakt zich in dat beleid…

Lees meer

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen?
Bel 020 616 3453 of kom langs!

Galjootstraat 71

1086 VE Amsterdam

Online uitgave maken?

Een jaarverslag, personeelsblad of een promotiemagazine? Wij verzorgen gehele producties en onderdelen.

    Naam (verplicht)

    E-mail (verplicht)

    Back To Top